Personlig data

Når vi modtager personoplysninger fra dig, har vi oplysningspligt og skal derfor oplyse om:

 • At HOTEL FJORDGÅRDEN A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til kontakte Charlotte Mørch Backs - Mail: cmb@fjordgaarden.dk.
 • At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.
 • At retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b samt vores legitime interesse i at kunne vurdere, om du er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f:
 • At personkategorien af de almindelige oplysninger du sender.
 • At oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder vores rekrutteringsbureau/headhunter, vores databehandlere, vores revisor o.l.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn)
 • At vi ved en ansættelse opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. Fører ansøgningen ikke til ansættelse, sletter vi oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.
 • At du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) - og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Læs mere om vores persondatapolitik her.