Personoplysninger & Databeskyttelse

Fjordgaardens Webshop's retningslinier for indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med køb af varer på Fjordgaardens Webshop kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis GLS / PostDanmark, og du vil derfor ved bestilling af varer på Fjordgaardens Webshop samtykke i, at Fjordgaardens Webshop videregiver de oplysninger - der er nødvendige til din bestillings gennemførelse og levering - til tredjemand.

Ved betaling med betalingskort, sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder. Fjordgaardens Webshop har ikke adgang til Deres kortoplysninger.

Kontaktoplysninger
Fjordgaarden
Vester Kær 28 · DK-6950 Ringkøbing

CVR nr. 30819926
Telefon: 97 32 14 00
E-mail: rec@fjordgaarden.dk

 

Hotel Fjordgaardens privatlivs- og cookiepolitik

Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler via Hotel Fjordgårdens hjemmeside, hvorfor vi indsamler det og hvad vi gør med disse data. Dette er vigtigt, ikke kun for at sikre sikkerheden af dine personlige data, men også for at sikre at Hotel Fjordgården opfylder alle betingelserne i forhold til den nye persondataforordning (GDPR) som vil træde i kraft den 25. maj 2018. 

 

Persondataforordning (GDPR)

GDPR sætter nye rammer for, hvorledes persondata behandles samt hvordan vi forholder os til retten til privatliv. Persondataforordningen har til formål at styrke og forene databeskyttelsesregler og rettigheder til fordel for EU-borgere. Den er gældende for alle EU-organisationer og organisationer uden for EU (af enhver størrelse), der leverer varer og tjenesteydelser til EU, eller som bruger sporingsteknologier (såsom cookies eller sporingspixel) til at overvåge EU-brugernes adfærd.

Læs mere om EU’s persondataforordning 2018 (GDPR). 

1. Personlige oplysninger - Hvad vi indsamler og hvorfor

Vi tilbyder visse funktioner på hjemmesiden der kun er tilgængelige via brug af følgende sporingsteknologier. Du kan altid blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser tillader det. Hvis du dog afviser cookies eller andre lignende teknologier, kan du muligvis ikke udnytte bestemte funktioner eller værktøjer.

Generelt tillader disse teknologier vores hjemmeside at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger for at vores servere eller interne systemer kan identificere dig. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre lignende teknologier for at sikre, at kun vi og/eller vores autoriserede serviceudbydere kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun er konstrueret til fortolkning af os.

2. Ret til adgang og at blive glemt

Kontakt os, hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores databaser, eller hvis du vil have dine personlige data slettet fra vores databaser. Vi vil reagere uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en 72 timer fra modtagelsen af din anmodning.

Hotel Fjordgården
Vester Kær 28
6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 14 00
rec@fjordgaarden.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et dedikeret team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantiel, kan vi kontakte dig for mere information.

Vi sletter på anmodning alle data i vores systemer. Vejledning til fjernelse af cookies i egen browser på din egen computer

3. Spørgsmål vedrørende Privatlivs- og cookiepolitik

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du vil klage over en mulig overtrædelse af lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte os:

Fjordgaarden
Vester Kær 28
6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 14 00
rec@fjordgaarden.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et dedikeret team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantiel, kan vi kontakte dig for mere information.

Oplysningspligt hjemmeside

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At HOTEL FJORDGÅRDEN A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Charlotte Mørch Backs - Mail: cmb@fjordgaarden.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter. For allergi er hjemlen databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1a samt artikel 9 stk. 2a.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige: navn, adresse, tlf, email, allegier, nationalitet
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere. 
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Oplysningspligt til ansatte

Ved ansættelsen gav du personoplysninger om dig selv. Vi skal derfor oplyse dig om:

 • At HOTEL FJORDGÅRDEN A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til kontakte Charlotte Mørch Backs - Mail: cmb@fjordgaarden.dk.
 • At formålet med at gemme oplysningerne er at kunne administrere din ansættelse korrekt.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for indsamling af dine personoplysninger er din ansættelseskontrakt og/eller overenskomst, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 b, bogføringsloven og anden personalelovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 c og databeskyttelseslovens §12, samt undertiden dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 a. For CPR nummer er hjemlen databeskyttelseslovens §11, stk. 2, 1 og for følsomme oplysninger er hjemlen databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2, b.
 • At vi gemmer: navn, adresse, tlf, privat e-mail, nationalitet, cpr nr, opholds- og arbejdstilladelse, bankoplysninger, kronisk sygdom, pårørendes kontaktoplysninger, lægeerklæringer, MUS-samtaler, cv og ansøgning, kontrakt, eksamensbeviser, ansættelsesrelaterede dokumenter
 • At oplysningerne videregives til følgende modtagere uden for virksomheden: Offentlige myndigheder, der arbejder med personaleforhold, SKAT, Kommunen, ATP, Pension, Forsikringsselskaber, Barsel.dk, Feriekonto og andre databehandlere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn).
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.
 • At ansatte, der skal arbejde med sager, der er omfattet af hvidvaskloven, ved ansættelsen og en gang årligt derefter, skal aflevere en straffeattest, der kun overgives til myndigheder, der med lovligt grundlag kan forlange den udleveret.

Oplysningspligt jobansøgere

Vi bekræfter modtagelsen af din jobansøgning og vender snarest tilbage med et svar.

Da vi modtager personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om:

 • At HOTEL FJORDGÅRDEN A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til kontakte Charlotte Mørch Backs - Mail: cmb@fjordgaarden.dk.
 • At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.
 • At retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b samt vores legitime interesse i at kunne vurdere, om du er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f:
 • At personkategorien af de almindelige oplysninger du sender.
 • At oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder vores rekrutteringsbureau/headhunter, vores databehandlere, vores revisor o.l.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn)
 • At vi ved en ansættelse opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. Fører ansøgningen ikke til ansættelse, sletter vi oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.
 • At du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) - og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.